Chính sách bảo mật

1.Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn sử dụng 1Mall (bao gồm cả website và ứng dụng di động 1Mall) bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại mục 7 dưới đây:

2.Mục đích thu thập

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi ,bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này để có những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  • Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn
  • Để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thường đi kèm với tài khoản của bạn
  • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu khiếu nại và phản hồi của bạn
  • Bao gồm nhưng không giới hạn để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Website hay Ứng dụng di động 1Mall
  • Để cải thiện các tiện ích dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa, đi đến những ý tưởng dịch vụ mới để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng
  • Tuỳ vào từng thời điểm chúng tôi có thể thu thập lưu trữ và cung cấp theo cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3.Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên ứng dụng di động 1Mall bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID địa chỉ đăng nhập và câu hỏi trả lời an ninh.

Bạn tương tác với chúng tôi: chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website hoặc ứng dụng di động 1Mall

Từ những nguồn hợp pháp khác: chúng tôi có thể cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4.Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ hoặc bạn tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.

5.Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website hoặc ứng dụng di động 1Mall và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân

Các chương trình có tính liên kết đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý

Chuyển giao kinh doanh (nếu có) trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân

6.An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng,,chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo về việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.

Các thông tin thanh toán được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành

7.Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *